board of directors

:PRESIDENT:
Shri. S. H. KOUJALAGI, B.Com., L.L.B., Ex-M.P.
BAILHONGAL- 591102

:VICE-PRESIDENTS:
Shri. S. S. BELAGAVI,
Shivaganga, 40, Vishveshwar Nagar, HUBLI.

Shri. M.C. KOLLI, B.A.
Jayadev Nagar, HAVERI-581110.

:CHAIRMAN:
Dr. PRABHAKAR B. KORE M.P.

:VICE-CHAIRMAN:
Shri. ASHOK G. BAGEWADI B.A., B.Com.

:MEMBERS:
Shri. Mahantesh M. Kavatagimath

Shri Amit P. Kore B.E. M.B.A.

Shri. Shrishailappa Channappa Metgud B.Com.

Shri. Jayanand M. Munavalli

Shri. Shankaranna Ishwarappa Munavalli

Shri. Basavaraj R. Patil B.A.

Dr. Vishwanath I. Patil M.B.B.S.

Shri. Y.S. Patil M.A. KAS(Rtd)

Shri. Anil Vijayabasappa Patted B.Com.

Dr. Virupaxi S. Sadhunavar M.B.B.S.

NOMINATED FROM THE CATEGORY OF LIFE MEMBERS FOR A PERIOD OF 2.5 YEARS

Shri. Shivanand D. Shiragave MA, B.Ed.

Dr. Mahadev T. Kurani M.Sc. Ph.D

Dr. (Mrs) Sudha A Raddi M.Sc.(N), M.Phil.,Ph.D

BOARD OF LIFE MEMBERS, KLE SOCIETY, BELGAUM

Dr. B.G. Desai M.Pharm.,Ph.D.

Dr.(Smt.) N.S.Mahantshetti M.D.

Dr.Ashok S. Shettar M.E.Ph.D.

Dr. S.S.Goudar M.D.MHPE.

Dr. Mahadev D. Dixit M.S.D.N.B.

Dr. (Mrs.) Preeti Karan Dodwad M.D.S.

Shri Shivanand Dattatray Shiragave M.A.B.Ed.

Dr. Mahadev T. Kurani M.Sc , Ph.D

Shri. Prashant K.Kolhe MA, M.Ed,DSM.

Smt. Sudha A. Raddi M.Sc.M.Phil

Smt. Prakash R. Kadakol B.Sc. MBA

Dr. Sunil S. Jalalpure M.Pharm, Ph.D

Shri. Mahadev S. Baligar M.Sc.M.Ed.

Shri. Prakash C Patil M.Sc. PGDBA.

Shri. Prakash G. Tiwari M.Tech. Ph.D